facebook pixel
Jak skutecznie oszczędzać enrgię elektryczą?

Jak skutecznie oszczędzać enrgię elektryczą?

Przy podejmowaniu decyzji o zastąpieniu posiadanych żarówek tradycyjnych, lamp halogenowych lub fluorescencyjnych, źródłami światła LED, masz wiele oczekiwań. Wśród nich będzie podniesienie jakości oświetlenia i komfortu dla oczu, wytworzenie przyjemnej atmosfery w mieszkaniu lub domu, możliwość indywidualnego tworzenia nastroju poprzez wyposażenie oświetlenia w system umożliwiający regulację poziomu oświetlenia, zwiększenie trwałości tego oświetlenia, podniesienie jego efektywności świetlej, itd. Jednym z głównych Twoich oczekiwań będzie jednakże nadzieja na to, że w dłuższej perspektywie czasowej nakłady poniesione na nieraz bardzo kosztowną modernizację oświetlenia zwrócą się . Mówiąc wprost, oczekujesz nagrody w postaci znaczącego obniżenia wysokości opłat za energię elektryczną. Myślisz, że na taką nagrodę rzetelnie zapracowałeś – w końcu przed inwestycją w zmianę oświetlenia miałeś zainstalowane np. 10 żarówek 100W, co dawało moc zainstalowaną tego oświetlenia 10 x 100W = 1000W. A po zmianie, taką samą ilość światła uzyskałeś instalując 10 żarówek LED po 20W każda. Moc zainstalowana tego nowego oświetlenia wynosi tylko 10 x 20W = 200W, a więc obniżyłeś ją aż o 1000W – 200W = 800W. Myślisz więc, rachunek jest bardzo prosty i zapłacę za energię zużytą na oświetlenie 5 razy mniej. Tymczasem, otrzymujesz nowy rachunek za zużytą energię elektryczną i doświadczasz wielkiego rozczarowania oraz frustracji. Okazuje się bowiem, że np. wzrosły różne opłaty pośrednie, co spowodowało niejednokrotnie zniwelowanie spodziewanego efektu wynikającego ze zmniejszenia poboru mocy. Zadajesz więc sobie pytanie co się stało, czujesz się oszukany i pomstujesz na wystawców tych rachunków Jeżeli tak jest, to wybacz Szanowny Kliencie, ale musimy Ci powiedzieć, że prawdopodobnie sam nieświadomie przyczyniłeś się do takiej sytuacji. Pozwól więc, że spróbujemy to pokrótce wyjaśnić.

Jak skutecznie obniżyć wysokość opłat za energię elektryczną?

Jest kilka parametrów zasilaczy i źródeł światła LED, które decydują o ilości energii elektrycznej pobieranej prze ten rodzaj oświetlenia, a tym samym o wysokości rachunków za tą ilość zużytej energii elektrycznej. Jednym z nich jest całkowita moc zainstalowanego oświetlenia. Należy dążyć do tego aby pożądaną ilość światła uzyskać przy jak najmniejszej mocy zainstalowanych źródeł światła. Skutek takiego działania przedstawiono powyżej na przykładzie, w którym zwykłe żarówki o łącznej mocy 1000W zastąpiono oświetleniem LED o mocy 200W, które jednak zapewniło taki sam poziom oświetlenia jak żarówki o łącznej mocy 1000W. Efekt taki uzyskano jednak przy obniżeniu mocy zainstalowanej aż o 800W. Drugim z czynników, które decydują o wysokości tych rachunków, jest efektywność, czyli sprawność zasilaczy LED i źródeł światła. Mówiąc w obrazowy sposób, im wyższa efektywność, tym większa część pobranej z sieci energetycznej energii zostaje wyemitowana w postaci światła. Im wyższa więc efektywność, tym mniej źródeł światła możesz kupić w celu uzyskania tego samego poziomu oświetlenia. Kolejnym czynnikiem, ogromnie istotnym oraz wieloaspektowym, jest tzw. współczynnik mocy PF zasilacza i źródła światła LED ( z ang. PF = Power Factor = współczynnik mocy).

Dlaczego współczynnik mocy jest aż tak istotny?

Szanowny Kliencie, współczynnik mocy jest tak ważny ponieważ wpływa na kondycję całego systemu energetycznego państwa. W naszym przypadku, współczynnik ten informuje o tym jaka część mocy pobranej z sieci energetycznej (tzw. mocy pozornej) staje się mocą użyteczną (mocą czynną), zamienianą następnie na energię świetlną. Współczynnik mocy zasilaczy i źródeł światła LED, które zainstalowałeś w Twoim mieszkaniu lub domu wpływa pośrednio również na wysokość Twoich rachunków za energię elektryczną, co wyjaśniamy poniżej. Zakup zasilaczy LED o wysokim współczynniku mocy (PF>0.9) jest więc korzystny zarówno dla systemu energetycznego państwa jak i dla Twojej kieszeni. Współczynnik mocy dla urządzeń tworzących system zasilania LED (np. zasilaczy, źródeł światła) powinien, z punktu widzenia sieci energetycznej, mieć wartość maksymalnie zbliżoną do wartości 1. Govena Lighting uzyskuje w swoich zasilaczach do LED wartości powyżej współczynnika mocy PF>0,95, a nawet PF>0.99. Taka wartość oznacza, że zasilacze Goveny Lighting pobierają z sieci energetycznej moc pozorną, która prawie w całości staje się mocą użyteczną, zamienianą następnie na światło. Dodatkową korzyścią takiego stanu rzeczy jest fakt, że dzięki tak wysokiej wartości współczynnika mocy zasilacze te nie odkształcają przebiegu prądu w sieci energetycznej, a co za tym idzie nie wywierają negatywnego wpływu na sieć energetyczną. Niestety, większość urządzeń techniki oświetleniowej dostępnych na naszym rynku (głównie z importu), ma bardzo niską wartość tego współczynnika, to jest w przedziale 0,5-0,6. Urządzenia z tak małą wartością tego współczynnika pobierają większą moc pozorną z sieci energetycznej, zmuszając tym samym cały system energetyczny państwa do wytwarzania większej ilości energii. Skutkuje to niepotrzebnym zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną i wymusza na państwie kosztowną rozbudowę zakładów energetycznych o nowe bloki energetyczne. Stanowi to poważne obciążenie nie tylko dla systemu energetycznego, ale również dla budżetu państwa i w efekcie dla każdego z odbiorców energii. Szanowny Kliencie, jeżeli więc kupiłeś urządzenia do oświetlenia LED tanie, o niskiej wartości współczynnika mocy PF (PF=0.5-0.6), to nie osiągniesz zakładanych oszczędności po zastąpieniu oświetlenia tradycyjnego oświetleniem LED. Im niższa bowiem wartość współczynnika mocy PF, tym wyższy pobór energii, a więc również prądu, z sieci energetycznej. Większy pobór prądu w sieci energetycznej oznacza większe straty mocy w energetycznych liniach przesyłowych. Aby pokryć te straty i sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną, elektrownie muszą zwiększać moc w blokach energetycznych lub budować nowe bloki energetyczne. To z kolei prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na paliwo do tych bloków (np. węgla).

Koszty tych zasygnalizowanych powyżej przedsięwzięć ponosisz w efekcie Ty, Szanowny Kliencie. Mogą być one ukryte w różnych pozycjach Twojego rachunku za energię elektryczną. Ponadto, wydatki na rozbudowę mocy wytwórczych elektrowni oraz modernizację linii przesyłowych energii elektrycznej są pokrywane z Twoich podatków. Dlatego przy zakupach sprzętu oświetleniowego LED zwracał uwagę na wymienione wyżej jego istotne parametry. Staraj się kupować zawsze zasilacze LED o wysokiej efektywności i wysokiej wartości współczynnika mocy PF>0.9. A jeżeli wśród tych zasilaczy są wyroby zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce, wybieraj i kupuj zawsze je.

Taką polską firmą, która dostarczy Ci wyroby o najwyższej jakości jest Govena Lighting.

Govena Lighting S.A. działa na rynku elektroniki oświetleniowej już blisko 10 lat. Jest wiodącym producentem gotowych wyrobów w zakresie elektroniki oświetleniowej. które eksportujemy do wielu krajów świata. Główne atuty Goveny Lighting S.A. to bardzo dobre parametry techniczne i jakość oferowanych produktów, które wynikają z faktu posiadania własnego działu badawczo-rozwojowego, nowoczesnego i zautomatyzowanego parku maszynowego oraz wieloletniego doświadczenia w branży elektronicznej.